czwartek, 29 października 2015

dzień zadumy


ziemia leży teraz we śnie, obmywana cichą łaską deszczu

zycie pulsujace wchłania kazdą kroplę
nadając światu specyficzny zapach

miejsce tych, którzy odeszli
istnieje na dwu poziomach

na górze beton, pomniki, kwiaty
rozpalone , tańczace płomienie zniczy
ubrane w szmer zciszonych głosów
tworzą barwny, specficzny klimat śmierci

w dole trwa nieskończony ruch
cząsteczek, atomów
i resztki tych, których już nie ma
ciała zniknęły, stały się częścią wszechświata